×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Q & A

Cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită oameni în iad?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Întrebare: „Încerc să înţeleg cum poate Dumnezeu, care este iubire, să trimită oameni în iad. Pentru care motiv eşti trimis în iad?”

Răspunsul nostru:  Iată câteva lucruri la care să te gândeşti:

(1) Dumnezeu le-a dat tuturor oamenilor suficiente dovezi pentru a cunoaşte că El există.

  • „…ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Căci însuşirile Lui nevăzute, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înţelese prin lucrurile făcute de El, aşa încât nu se pot dezvinovăţi” (Romani 1:19-20).
  • „Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu şi întinderea lor arată lucrarea mâinilor Lui” (Psalmul 19:1).

(2) Cu toate acestea, oamenii aleg să nu-L cunoască.

  • „Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu pentru o minciună, s-au închinat şi au slujit creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci” (Romani 1:25).
  • „Nebunul zice în inima lui «Nu există niciun Dumnezeu»” (Psalmul 14:1).
  • „Noi toţi rătăceam ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui” (Isaia 53:6).
  • „Dumnezeu se uită din ceruri peste copiii oamenilor, ca să vadă dacă este vreunul înţelept, care-L caută pe Dumnezeu. Toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar” (Psalmul 53:2-3).
  • „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, mândri, defăimători, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, vorbitori de rău, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3:1-4).

(3) De aceea Dumnezeu le dă oamenilor ceea ce doresc.

Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie eliberaţi de păcatele lor şi să cunoască adevărul Său (1 Timotei 2:3-4). El doreşte ca toţi să se pocăiască şi să ajungă să-L cunoască (2 Petru 3:9). Totuşi, Biblia descoperă şi faptul că Dumnezeu nu-i forţează pe oameni. El le permite oamenilor să-L respingă chiar dacă nu-I place acest lucru. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16), dar El le permite oamenilor să respingă iubirea Lui şi să rămână în păcatele lor.

Va fi o judecată a tuturor oamenilor atunci când toţi se vor prezenta înaintea tronului lui Dumnezeu (Apocalipsa 20:11-13). Toţi cei al căror nume nu va fi găsit în „Cartea vieţii” vor fi aruncaţi în iazul de foc (Apocalipsa 20:15).

Dumnezeu le-a spus israeliţilor: „…ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. De aceea, alege viaţa ca să trăişti…” (Deuteronom 30:19). Într-un fel, toţi trebuie să alegem între binecuvântare sau blestem, între viaţă sau moarte, între iubirea sau mânia lui Dumnezeu.

Unora li se pare ilogic că Dumnezeu este iubitor şi mânios în acelaşi timp. Dar mare parte a caracterului lui Dumnezeu este dincolo de înţelegerea noastră. Mânia şi dragostea Lui sunt compatibile, chiar dacă sunt compatibile într-un mod în care acum nu-l înţelegem.

Chiar dacă nu înţelegem deplin, avem înaintea noastră această decizie. Dumnezeu spune că toţi merităm mânia şi judecata Lui chiar acum. Iisus a spus deschis: „…dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre” (Ioan 8:24). Totuşi El îi primeşte cu bucurie pe toţi cei care se întorc acum la El pentru iertare, astfel încât să nu fie condamnaţi de, ci să fie iertaţi şi împăcaţi cu El. Iisus a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5:24). Pentru a descoperi cum să începi o relaţie cu Dumnezeu şi cum să primeşti viaţă veşnică, citeşte articolul Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu.

 Am o întrebare…
 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
Facebook

SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook