Celor care se refac în urma unei calamităţi naturale…

Te confrunţi cu consecinţele unei inundaţii, ale unei tornade, ale unui cutremur de pământ sau ale unei altfel de catastrofe? Vei găsi răspuns la Dumnezeu pentru întrebarea de ce s-a întâmplat un asemenea lucru? Probabil că nu. Iar dacă cineva încearcă să îţi dea un răspuns, ar trebui să fii septic faţă de explicaţia pe care ţi-o dă. În aceste împrejurări, se pare că Dumnezeu nu răspunde întrebărilor noastre „de ce”. Poate pentru că, dacă ar încerca să ne explice, oricum nu am înţelege.

Totuşi, întrebările la care răspunde Dumnezeu sunt: Ce anume este adevărat cu privire la Dumnezeu? Pe ce anume ne putem baza? Ne va ajuta în vreun fel dacă mergem la El pentru ajutor?

Poate că simţim că nimic nu este mai mare decât ceea ce tocmai am experimentat. Dar Dumnezeu este mai mare. În ciuda forţei calamităţii, Dumnezeu este mai puternic. În timp ce calamităţile vin şi pleacă, Dumnezeu este şi va fi mereu alături de noi. Ce oferă Dumnezeu? Putere. Speranţă. Perspectivă. Mângâiere. El îţi poate da puterea de a face faţă următoarelor ore, zilei de mâine şi zilelor care urmează după aceasta.

Pavel, unul dintre ucenicii lui Iisus, a scris următoarele cuvinte despre dificultăţiile pe care le-a experimantat în viaţa lui:

„Suntem apăsaţi din toate părţile, dar nu zdrobiţi; suntem nedumeriţi, dar nu lipsiţi de speranţă; suntem persecutaţi, dar nu părăsiţi, trântiţi jos, dar nu omorâţi”1. „Căci Dumnezeu, care a zis «Să lumineze lumina din întuneric», a strălucit în inimile noastre…”2.

Cum face Dumnezeu acest lucru? Cam aşa cum te ia de după umeri un prieten şi îţi spune ceva care te încurjează şi te consolează. Dumnezeu poate să ne vorbească dacă mergem la El. Deschidem Cuvântul Lui, Biblia, şi ne vorbeşte într-un mod foarte personal.

Dar poate că nu te simţi în totalitate liber să mergi la Dumnezeu. Poate că eşti cuprins de multe sentimente şi încerci încă să hotărăşti care parte din mânia şi frustrarea ta ar trebui îndreptată spre Dumnezeu. Sau poate că te simţi aşa de pierdut, încât nu eşti sigur dacă Dumnezeu te-a observat sau dacă ştie că exişti.

Oricare ar fi sentimentele tale, faptul că Dumnezeu este alături de tine este o realitate de netăgăduit. Poată că circumstanţele te fac să te îndoieşti de acest lucru, dar lui Dumnezeu Îi pasă de tine. El ştie că exişti şi cunoaşte nevoile şi durerile tale. Iisus a spus: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”. Cum îţi poate da El odihnă? Purtând poverile tale. Luând pe umerii Săi problemele tale, pentru că puterea Sa nu oboseşte niciodată. Dându-ţi direcţie, pentru că El cunoaşte viitorul şi te poate conduce. Iisus a spus: „…învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit în inimă, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”3. Dumnezeu îţi cere cu blândeţe să te încrezi în El. Îţi întinde mâna pentru a te ridica cu grijă şi pentru a-ţi reda speranţa. „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită şi-i salvează pe cei cu duhul înfrânt.”4

Nu trebuie să Îi aduci nimic. El ne cheamă să venim la El cu mâna goală şi tocmai aşa te simţi şi tu acum. Nu trebuie să Îi promiţi nimic. Nu trebuie să Îi oferi nimic. Aceasta pentru că Dumnezeu îţi oferă o nouă cale să îţi refaci viaţa, dar nu singur, ci în relaţie cu El.

Poate că nu ţi-ai trăit viaţa într-un asemenea mod, încât să poţi crede că Dumnezeu te va accepta. Conform standardelor lui Dumnezeu, niciunul dintre noi, nici măcar o singură persoană, nu a trăit o viaţă sfântă. Biblia spune că toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava şi dreptatea lui Dumnezeu. Nu câştigăm acceptarea lui Dumnezeu şi nici nu avem nevoie să o facem. Suntem acceptaţi de Dumnezeu datorită faptului că Iisus a suferit pe cruce pentru noi. Când treci prin suferinţă nu eşti singur.

Biblia spune despre Iisus că a fost „om al durerii şi obişnuit cu suferinţa”. El a cunoscut greutăţile. A cunoscut moartea. Atunci când Lazăr, prietenul Său cel mai bun, a murit, Iisus a plâns. Atunci când a văzut mulţimile de oameni, „I s-a făcut milă de ele, pentru că erau fără ajutor, ca nişte ori fără păstor”. Iisus a experimentat suferinţa, nu numai a observat-o. El, care a făcut miracole şi a înviat oameni din morţi, care i-a vindecat pe bolnavi, care i-a făcut pe şchiopi să meargă şi pe orbi să vadă…, i-a lăsat pe oameni să Îi pună pe cap o coraonă de spini, să Îl biciuiască şi să Îl răstignească pe o cruce unde a purtat păcatele noastre. Iisus a plătit pentru păcat în locul nostru, îndurând suferinţe cumplite. A murit, dar a înviat din nou, arătând că are putere totală asupra morţii. Atunci când Iisus a spus că a venit să ne dea viaţă veşnică, El a arătat că are viaţa veşnică şi ne-o dă în dar. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”5

Indiferent cum a fost viaţa ta până acum, indiferent dacă i-ai acordat foarte puţină atenţie lui Dumnezeu, El îţi oferă iertare totală şi o relaţie cu Sine. El se oferă să fie Dumnezeul tău şi să fie alături de tine în viaţă, îngrijindu-se să ai lumină în întuneric, putere şi speranţă pentru viitor. Iisus a spus: „Eu sunt lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”6 . Vrei ca viaţa ta să continue având lumina şi călăuzirea Lui şi conştienţa că El te iubeşte? Atunci cere-I chiar acum să vină în viaţa ta şi începe acea relaţie cu Dumnezeu, pe care El a intenţionat să o ai.

Iisus a spus: „Iată, Eu stau al uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el7. Iată cum te poţi apropia de El chair acum: „Iisuse, mă simt pierdut, iar Tu te oferi să fii păstorul meu. Iartă-mă pentru păcatele din viaţa mea, pentru multele situaţii când am trăit aşa cum am vrut eu şi nu cum ai vrut Tu. Nu vreau să vin la Tine pentru a primi ajutor numai pentru acum, ci doresc să am o relaţie cu Tine toată viaţa mea. Vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu şi să îmi conduci viaţa aşa cum crezi Tu de cuviinţă. Doresc să Te cunosc mai bine şi să Te onorez cu viaţa mea. Vino chiar acum în viaţa mea. Mulţumesc că mă accepţi şi că mă faci copilul Tău. Amin”.

Iisus a spus: „Tot ce-Mi dă Tatăl va veni la Mine şi pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară”8.

Pentru a-L cunoaşte pe Iisus mai bine şi pentru a cunoaşte dragostea pe care o are El pentru tine, citeşte Evanghelia după Ioan, a patra carte din Noul Testament.

Cum să începi o relaţie cu Dumnezeu

Am o întrebare...

(1) 2 Corinteni 4:8,9 (2) 2 Corinteni 4:6 (3) Matei 11:28-30 (4) Psalmul 34:18,19 (5) Ioan 3:16 (6) Ioan 8:12 (7) Apocalipsa 3:20 (8) Ioan 6:37