×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Q & A

Este Iisus Cristos Dumnezeu?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Întrebare: „Cum a putut fi Iisus şi Dumnezeu şi om în acelaşi timp?”

Răspunsul nostru:  Dumnezeu a putut deveni om din acelaşi motiv pentru care Iisus a putut face miracole şi pentru care Dumnezeu a putut crea universul din nimic, şi anume, pentru că Dumnezeu poate face tot ce vrea. El poate face tot ce nu este împotriva caracterului Său şi ar putea fi făcut. „La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putinţă.”1

Domnul Şi-a anunţat venirea cu mulţi ani înainte de a fi venit în persoana lui Iisus din Nazaret (vezi profeţiile Vechiului Testament). Apoi, când a venit, ne-a spus exact cine este. De exemplu: „Înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt”2, „Eu şi Tatăl una suntem”3 şi „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl.”4 Pentru a fi clar înţeles, Iisus a făcut miracole pe care nu le mai făcuse nicio altă fiinţă umană, dintre care cea mai mare a fost învierea Sa din morţi.

Ne putem gândi la Iisus ca la Dumnezeul invizibil, care a luat un chip vizibil. El a făcut acest lucru pentru a ne comunica dragostea Lui, pentru a ne arăta calea spre El şi modul în care să lucrăm pentru Dumnezeu, precum şi pentru a ne oferi calea către Sine. El a făcut aceasta prin faptul că a permis să fie omorât, crucificat, pentru iertarea păcatelor noastre. Biblia spune că, în Iisus, Dumnezeu „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a milit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.”5

În Iisus, Dumnezeul transcendent „a coborât între noi” pentru ca să moară în locul nostru, ca pod între noi şi El. Iată alte câteva texte din Biblie, care ne explică cine este Domnul…

La început era Cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu… Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi.6

El [Iisus Cristos] este chipul Dumnezeului Celui nevăzut.7

În El [Iisus Cristos] locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.8

El [Iisus Cristos] este oglindirea gloriei lui Dumnezeu şi reprezentarea exactă a Fiinţei Lui.9

 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Matei 19:26 (2) Ioan 8:58 (3) Ioan 10:30 (4) Ioan 14:9 (5) Filipeni 2:7-8 (6) Ioan 1:1,14 (7) Coloseni 1:15 (8) Coloseni 2:9 (9) Evrei 1:3


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook