×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Q & A

Ce înseamnă să te „încrezi” în Iisus?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Întrebare: „Toate aceste lucruri sună minunat, dar niciodată nu am înţeles ce înseamnă să te «încrezi în Iisus»”

Răspunsul nostru:  Mai întâi, a te încrede în Cristos înseamnă a nu te mai baza pe tine însuţi pentru a ajunge în cer, ci pe Cristos. Noi nu putem ajunge în cer făcând fapte bune, despre care credem că ne vor ajuta să fim acceptaţi de Dumnezeu. Mai degrabă, trebuie să fim iertaţi de păcatele noastre, înţelegând că Iisus a murit pentru ele. Moartea Sa pe cruce pentru noi este singura cale prin care putem fi iertaţi de păcatele noastre. Biblia spune…

  • „Toţi profeţii mărturisesc despre El [Iisus] că oricine crede în El primeşte, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”1
  • „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, potrivit cu bogăţiile harului Său.”2

După ce o persoană se încrede în Cristos pentru iertarea păcatelor sale, începe o viaţă nouă – „Dacă este cineva în Cristos, este o creaţie nouă; cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”3 Acea persoană devine un urmaş al lui Cristos şi se bazează pe El şi în alte domenii ale vieţii, nu numai pentru iertarea păcatelor.

De exemplu, Iisus a spus că El este Învăţătorul.4 El le-a spus ucenicilor Săi că Îl va trimite pe Duhul Sfânt care îi va învăţa toate lucrurile5 şi îi va îndruma în tot adevărul.6 Dumnezeu îi învaţă pe oameni căile şi adevărul Său. În ceea ce priveşte valorile şi comportamentul nostru, El ne curăţă orice gând care nu este bun şi ne arată ceea ce este corect din perspectiva Lui. Acesta este un alt mod prin care Dumnezeu ne arată că ne iubeşte.

El este Acela care ştie tot adevărul şi doreşte ca noi să ne zidim vieţile pe adevărul Său. Iisus a spus…

  • „De aceea, pe oricine aude cuvintele Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om înţelept, care şi-a zidit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au lovit în casa aceea; dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.”7
  • „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.”8
  • „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi umil în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.”9

Cel mai important lucru atunci când Îl urmăm pe Iisus este să învăţăm de la El. Bazându-ne pe Cristos ca Învăţător al nostru, El ne conduce să trăim o viaţă nouă, care este conformă cu voia şi cu adevărul Său. El ne arată cum să trăim şi ne va arată chiar şi cum să ne rugăm. Când aflăm ce vrea El de la noi, ne încredem în puterea Lui (Duhul Sfânt) pentru a face acele lucruri.

A-L urma pe Cristos înseamnă a te încrede în El. El le-a spus ucenicilor Săi: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el aduce multă roadă. Căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.”10

 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Fapte 10:43 (2) Efeseni 1:7 (3) 2 Corinteni 5:17 (4) Ioan 13:13-14 (5) Ioan 14:26 (6) Ioan 16:13 (7) Matei 7:24-25 (8) Ioan 8:31-32 (9) Matei 11:28-29 (10) Ioan 15:5


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook