×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Q & A

Cum rămâne cu tot răul care se face în numele lui Dumneze?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Întrebare: „De ce se spune în Biblie «Să nu ucizi» când mai mulţi oameni au fost ucişi în numele lui Dumnezeu decât din orice altă cauză?”

Răspunsul nostru:  Oamenii fac tot felul de lucruri în numele lui Dumnezeu şi al lui Iisus, lucruri pe care El nu le-a poruncit, nu le-a cerut, nu le-a aprobat şi nu le-a dorit. Oamenii fac ceea ce vor ei să facă, iar apoi caută modalităţi prin care să-şi justifice faptele.

Dumnezeu ştie ce i-a spus cuiva să facă şi ce nu i-a spus să facă, iar în final El va descoperi ceea ce a fost făcut conform voii Sale şi ceea ce a fost făcut conform voinţei, dorinţelor, poftei, lăcomiei şi răutăţii oamenilor.

Faptele oamenilor nu pot fi folosite drept scuză pentru a-L respinge pe Dumnezeu. Dumnezeu nu Se lasă înşelat. El este bun, perfect, drept, plin de milă, iubitor şi corect. Dacă cineva face ceva împotriva voinţei lui Dumnezeu, dar în numele Lui, nu putem pune acest lucru pe seama lui Dumnezeu. La urma urmei, El nu ne va permite acest lucru.

În cele din urmă, fiecare persoană va da socoteală înaintea lui Dumnezeu şi nu va fi loc de scuze sau justificări. Fie L-am căutat şi L-am lăsat pe Dumnezeu să ne transforme, fie nu L-am lăsat.

Dumnezeu va judeca fiecare persoană cu dreptate, va judeca intenţiile şi motivaţiile fiecărei inimi în parte.

Din Biblie…

„Orice cale i se pare dreaptă omului, dar Cel care cântăreşte inimile este Domnul.”1

„Domnul îl încearcă pe cel drept, dar îi urăşte pe cel rău şi pe cel care iubeşte violenţa.”2

„Să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse ale întunericului şi va descoperi gândurile inimilor….”3

„El va judeca lumea în dreptate şi cu dreptate va împărţi El judecata pentru oameni.”4

„El vine să judece pământul; El va judeca pământul cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.”5

„Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra celor întristaţi ai ţării; va lovi pământul cu toiagul gurii Lui şi-l va omorî pe cel rău cu suflarea buzelor Lui.”6

„El [Iisus] le-a zis: «Voi sunteţi cei care vă îndreptăţiţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile; şi ceea ce este preţios între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu».”7

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri; pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva şi judecă gândurile şi intenţiile inimii.”8

„Toate bisericile vor cunoaşte că Eu sunt Cel care cercetează minţile şi inimile. Şi-l voi răsplăti pe fiecare dintre voi după faptele lui.”9

„Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel care stătea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţi, mici şi mari, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu; şi nişte cărţi au fost deschise. Şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după lucrurile care erau scrise în acele cărţi. Marea i-a dat înapoi pe morţii care erau în ea, Moartea şi Locuinţa morţilor i-au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.”10

Pentru a descoperi cum să începi o relaţie cu Dumnezeu, citeşte articolul Cum să-L cunosc pe Dumnezeu în mod personal.

 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Proverbe 21:2 (2) Psalmul 11:5 (3) 1 Corinteni 4:5 (4) Psalmul 9:8 (5) Psalmul 98:9 (6) Isaia 11:4 (7) Luca 16:15 (8) Evrei 4:12 (9) Apocalipsa 2:23 (10) Apocalipsa 20:11-13


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook