×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Why is life so hard - Photo of two dramatic sky to ground lightning strikes, to illustrate the difficulties that strike us in life.
Probleme de viață

Reîncarnare, karma şi viaţa după moarte

Ai tu de ales în ce priveşte ceea ce se întâmplă cu tine după ce mori? Există reîncarnare? Există viaţă după moarte? Ce putem spune despre karma?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

De Douglas Groothuis, Ph.D.

Dintotdeauna oamenii s-au întrebat ce este dincolo de mormânt – în cazul în care este ceva. Este moartea sfârşitul existenţei sau intrarea în eternitate sau o pauză între mai multe vieţi pe pământ? Unii spun că sufletul se reîncarnează de mai multe ori în trupuri diferite şi aproximativ 25% dintre americani cred acest lucru. De ce sunt aşa de mulţi oameni atraşi de reîncarnare?

Reîncarnarea şi karma

Reîncarnarea oferă speranţă multor oameni. Dacă nu facem ce trebuie în această viaţă, mai avem o şansă într-o viaţă ulterioară. Totuşi, chiar şi cei care cred în reîncarnare admit faptul că marea majoritate a oamenilor nu îşi aminteşte de viaţa anterioară. Atunci cum putem învăţa din greşelile trecute dacă nu ni le putem aminti? Se pare că facem aceleaşi greşeli din nou şi din nou. Ţinând seama de rata greşelilor morale din istoria omenirii, avem oare vreun motiv să sperăm că, într-o viaţă viitoare, vom face lucrurile aşa cum trebuie?

De asemenea, reîncarnarea pretinde că asigură dreptatea. Conform legii karma (o lege impersonală şi inflexibilă a universului), în fiecare viaţă primim ceea ce merităm. Faptele nostre bune atrag după ele rezultate bune, iar faptele noastre rele atrag după ele rezultate rele de la o viaţă la alta. Conform legii karma, nicio suferinţă nu este nedreaptă, pentru că niciun om nu este nevinovat. Orice suferinţă este bine meritată pe baza unei karme rele. Copilaşul născut fără picioare merită acest lucru, la fel şi femeia care a fost violată. Fiecare ne purtăm karma de la o viaţă la alta. Nu există har, iertare sau milă. Nu numai că acest lucru nu este o veste bună pentru cei împovăraţi cu o conştiinţă încărcată, dar karma intră în conflict şi cu simţul nostru moral, care ne spune că anumite suferinţe nu sunt meritate, că trebuie să ne fie milă de cei suferinzi şi că trebuie să facem ceva pentru a alina durerea.

Limitările reîncarnării

Poate reîncarnarea să ofere în mod realist speranţă şi un simţ al dreptăţii unei lumi în necaz? Ce mângâiere oferă ea pentru problema sâcâitoare a morţii? Legea karmei este necruţătoare. Cu toate acestea, mesajul lui Iisus Cristos este diferit. Iisus nu a negat faptul că există suferinţe nedrepte. El oferă iertare celor care produc această suferinţă şi alinare celor care o experimentează.

Iisus a spus că nimeni nu poate respecta legea morală. Inima omului este lipsită de puritate, înclinată spre atitudini şi fapte greşite, care reprezintă ofense la adresa unui Dumnezeu iubitor şi întru totul bun. Ca Salvator al nostru, Iisus a spus că ne oferă iertare, plătind El Însuşi pentru păcatele noastre împotriva lui Dumnezeu. Iisus a spus că oamenii vor primi răspaltă veşnică sau pedeapsă veşnică în funcţie de acceptarea iertării Sale în timpul SINGUREI vieţi pe care o au pe pământ.1 Iisus a afirmat că El a venit în lume „să caute şi să mântuiască ce era pierdut/”2 El a spus că Fiul omului „nu a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să Îşi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”3

Iisus Şi-a arătat dragostea iertătoare chiar şi atunci când era executat pe cruce. Un tâlhar crucificat lângă Iisus şi-a mărturisit păcatul şi i-a cerut lui Iisus să-şi amintească de el. Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”4 Nu a fost nevoie decât de credinţa în Iisus pentru a ajunge în cer; nu a fost nevoie ca, de-a lungul mai multor vieţi, acest om să se străduiască să scape de karma rea şi să dobândească karma bună. Aşa cum a spus Iisus: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”5 Aceasta este într-adevăr o veste bună – atât pentru această viaţă, cât şi pentru cea viitoare.

Pentru a afla mai multe despre viaţa şi învăţăturile lui Iisus, citeşte cartea „Matei” din Noul Testament sau articolul Dincolo de credinţa oarbă. Pentru mai multe informaţii despre reîncarnare, vezi Q & A.

Douglas Groothuis, Ph.D., predă filozofia la Seminarul Denver şi este autorul cărţii Jesus in an Age of Controversy.

 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Matei 25:31-46; vezi şi Evrei 9:27 (2) Luca 19:10 (3) Marcu 10:45 (4) Luca 23:43 (5) Ioan 3:16


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook