×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Credință

Cine este Duhul Sfânt?

Întrebare: „Cine sau ce este Duhul Sfânt? Am văzut numele / sintagma aceasta în mai multe locuri pe site-ul vostru.”

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Răspunsul nostru:  Duhul Sfânt este o Persoană reală, care a venit să locuiască cu cei care-L urmează pe Iisus Hristos, după ce Acesta din urmă a înviat din morţi şi S-a urcat la Ceruri (Faptele Apostolilor 2). Iisus le-a spus ucenicilor Săi…

„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (greceşte: paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-l cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Evanghelia după Ioan 14:16-18)

Duhul Sfânt nu este ceva vag, o umbră diafană, nici o forţă impersonală. Ci este o Persoană egală în toate privinţele cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Este considerat cel de-al treilea Membru al Dumnezeirii. Iisus le-a spus ucenicilor Săi…

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.» (Evanghelia după Matei 28:18-20)

Dumnezeu este Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Toate caracteristicile divine atribuite Tatălui şi Fiului sunt atribuite în aceeaşi măsură şi Duhului Sfânt. Când cineva se naşte din nou, prin credinţa în Iisus Hristos şi primirea Acestuia în viaţa şi în inima sa (Evanghelia după Ioan 1:12-13; Evanghelia după Ioan 3:3-21), Dumnezeu vine să locuiască în acea persoană prin Duhul Sfânt (1 Epistolă către Corinteni 3:16). Duhul Sfânt are minte (1 Epistolă către Corinteni 2:11), sentimente (Epistola către Romani 15:30) şi voinţă (1 Epistolă către Corinteni 12:11).

Unul dintre rolurile principale ale Duhului Sfânt este de a „da mărturie” despre Iisus Hristos (Evanghelia după Ioan 15:26, 16:14). El le vorbeşte oamenilor direct în suflet despre adevărul lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt este şi Cel ce-i învaţă pe credincioşii creştini tot ceea ce trebuie să ştie (1 Epistolă către Corinteni 2:9-14). El le descoperă voia lui Dumnezeu şi adevărul Său. Iisus le-a spus ucenicilor Săi…

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Evanghelia după Ioan 14:26)

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Evanghelia după Ioan 16:13)

Duhul Sfânt a fost dat ca să locuiască în inima acelora care cred în Iisus Hristos, pentru a le schimba viaţa conform caracterului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va cultiva în viaţa noastră dragoste, bucurie, răbdare, pace, bunătate, credincioşie, blândeţe şi stăpânire de sine într-un mod neobişnuit, cum n-am putea acţiona singuri (Epistola către Galateni 5:22-23). În loc să ne străduim să fim iubitori, răbdători şi buni, Dumnezeu ne cere să ne bizuim pe El că o să aducă aceste calităţi în viaţa noastră. De aceea li se spune creştinilor să umble în Duhul (Epistola către Galateni 5:25) şi să fie plini cu Duhul (Epistola către Efeseni 5:18). Tot Duhul Sfânt este Cel care le dă credincioşilor putere să împlinească acele lucrări de slujire care încurajează maturizarea spirituală a credincioşilor (Epistola către Romani 12; 1 Epistolă către Corinteni 12; Epistola către Efeseni 4).

Duhul Sfânt face un lucru important şi pentru necredincioşi. Îi convinge că spusele lui Dumnezeu despre păcatele lor sunt adevărate – că au nevoie de iertarea lui Dumnezeu; că Iisus este neprihănit şi că a murit în locul nostru, ca să ispăşească păcatele noastre; şi le vorbeşte despre judecata finală a lui Dumnezeu asupra lumii şi asupra acelora care nu-L cunosc (Evanghelia după Ioan 16:8-11). Duhul Sfânt ne atinge inima şi mintea, cerându-ne să ne pocăim şi să ne întoarcem spre Dumnezeu, pentru a primi iertarea de păcate şi pentru a începe o viaţă nouă. Acesta este Duhul Sfânt!

 Am o întrebare…
 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
Facebook

SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook