×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Existența lui Dumnezeu

De ce tocmai Dumnezeul Bibliei?

Naturii umane îi place libertatea de a-şi alege „dumnezeul” în care să creadă. De ce să cred tocmai în Dumnezeul revelat în Biblie?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Mulţi dintre noi avem în minte o imagine proprie despre Dumnezeul „ideal”. Poate credem că Dumnezeu trebuie să fie priceput, să poată intra în relaţie cu noi, să aibă grijă de noi. Următoarele calităţi formează imaginea pe care Biblia ne-o oferă despre Dumnezeu…

1: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu este mai mare decât noi

În ultimii ani, umanitatea a făcut câţiva paşi uriaşi. Acum putem trăi mai mult decât strămoşii noştri, putem zbura cu o viteză supersonică şi putem avea acces la informaţii din întreaga lume prin intermediul unui computer. Dar în timp ce am făcut progrese în unele domenii, se pare că facem digresiuni în multe altele. Gândiţi-vă la următoarele lucruri:

  • Din 1960 încoace, rata crimelor prin violenţă a crescut cu 560%.1
  • Rata divorţului s-a triplat.2
  • Rata sinuciderilor printre adolescenţi a crescut cu 200%.3
  • Zilnic, 6000 oameni de pe glob contractează virusul HIV.4
  • Aproximativ 750 milioane de oameni trăiesc în foamete cruntă.5

Dumnezeul descris în Biblie este Acela. El pretinde că este Creatorul universului – o Fiinţă transcendentă, atotputernică şi atotcunoscătoare, care a existat dintotdeauna şi care susţine toate lucrurile. El spune: „Eu am făcut pământul şi l-am creat pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile şi am aşezat toată oştirea lor”6. „Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul; Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul ca Mine.”7 „Eu sunt… Cel care este, Cel care era şi Cel care vine, Cel Atotputernic.”8

2: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu poate fi cunoscut în mod personal

Astăzi se obişnuieşte să se creadă că Dumnezeu este un fel de forţă care există în toate lucrurile. Dar chiar dacă toate lucrurile există şi sunt susţinute în fiecare moment de puterea lui Dumnezeu, El poate fi mai mult decât atât. De exemplu, nu ar fi mai bine să avem un Dumnezeu care seamănă mai mult cu un părinte, o rudă sau un prieten, cineva cu care poţi să vorbeşti, căruia să-i poţi spune despre problemele tale, de la care să primeşti îndrumare sau cu care să experimentezi viaţa? Ce are atât de special un Dumnezeu care nu este personal, care nu poate fi cunoscut şi care este distant?

În ciuda grandorii Sale şi a faptului că este „deosebit” de noi, Dumnezeul Bibliei poate fi cunoscut şi doreşte să fie cunoscut. Cu toate că nu poate fi văzut, putem vorbi cu El, Îi putem pune întrebări, Îl putem asculta, iar El ne va răspunde şi ne va îndruma în viaţă. Adesea ne răspunde şi ne îndrumă prin Cuvântul Său, Biblia, pe care mulţi au numit-o scisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi.

O persoană poate avea o relaţie cu Dumnezeu la fel cum o are cu un membru apropiat din familie. De fapt, Dumnezeu îi numeşte pe cei care Îl cunosc copiii, mireasa sau prietenii Săi. Prin urmare, Dumnezeul Bibliei este personal. El se mânie şi se întristează, arată milă şi bunătate, oferă iertare şi este o Fiinţă întru totul emoţională. El are intelect, personalitate şi voinţă. Putem cunoaşte despre El mai mult decât nişte simple fapte, Îl putem cunoaşte în mod intim ca pe cel mai bun prieten. „Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat.”9

3: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu înţelege experienţa umană

Unii cred că Dumnezeu este izolat şi distant, ca şi cum El a creat universul, dar apoi l-a lăsat să funcţioneze de unul singur. Nu ar fi mai bine să avem un Dumnezeu care este implicat în ceea ce se întâmplă în univers şi mai ales aici pe Pământ? Ce am putea spune despre dificultăţile, responsabilităţile şi provocările unice, cu care ne confruntăm ca fiinţe umane? Nu ar fi mai bine să avem un Dumnezeu care înţelege aceste lucruri şi care ştie ce înseamnă să înduri viaţa în această lume nemiloasă pe care a lăsat-o să existe?

Dumnezeul Bibliei ştie ce înseamnă să fii om. Iisus Cristos nu a fost doar Fiul lui Dumnezeu, ci şi Dumnezeu care a luat chip de om şi S-a îmbrăcat cu natura umană. „La început era Cuvântul [Iisus]. Cuvântul [Iisus] era cu Dumnezeu şi Cuvântul [Iisus] era Dumnezeu… Cuvântul a devenit trup [uman] şi a locuit printre noi.”10

Despre Fiul lui Dumnezeu, Biblia spune: „El este oglindirea gloriei lui Dumnezeu şi reprezentarea exactă a fiinţei Lui”11. El este „chipul Dumnezeului Cel nevăzut”12. El este „Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor”13, care „S-a făcut asemenea oamenilor”14 şi care „la înfăţişare a fost găsit ca un om”14. În El „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”15 şi „prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute”16.

Iisus a spus despre Sine: „Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl”17. „Cine Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel care M-a trimis pe Mine”18. Şi „Eu şi Tatăl suntem una”19.

Cu toate că a fost pe deplin Dumnezeu, Iisus a fost şi om pe deplin. El a flămânzit, a dormit, a plâns, a mâncat şi a îndurat toate dificultăţile cu care ne confruntăm noi. De aceea, Biblia spune că El nu este un Mare Preot care „să nu aibă milă de slăbiciunile noastre”, ci Unul care „în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără să păcătuiască”20.

Prin urmare, Dumnezeul Bibliei nu a rămas departe de durerea, suferinţa şi răul din lumea noastră. El a îndurat viaţa aşa cum trebuie să o îndurăm noi. De fapt, El a avut o viaţă foarte umilă cât a trăit pe pământ. S-a născut într-o familie săracă, nu era atractiv din punct de vedere fizic, a întâmpinat prejudecăţi şi ură, nu a fost înţeles nici chiar de familie şi de prieteni şi a fost executat pe nedrept.

4: Natura lui Dumnezeu – lui Dumnezeu realmente Îi pasă de noi.

Cei mai mulţi dintre noi doresc să fie acceptaţi şi iubiţi. Dorim ca oamenilor să le pese cu adevărat de noi, şi asta nu doar de pe buze. Vrem ca ei să-şi dovedească grija şi interesul faţă de noi prin fapte. Nu ar fi acest lucru valabil şi pentru Dumnezeu, adică nu ar fi ideal ca lui Dumnezeu relamente să-I pese de noi şi să ne dovedească apoi acea dragoste în mod palpabil?

Dumnezeului Bibliei Îi pasă cu adevărat. El ne-a spus acest lucru cu cuvinte. De fapt, Biblia spune că „Dumnezeu este dragoste21. Dar cuvintele nu ne comunică grija şi interesul la fel de bine ca faptele. De aceea Dumnezeul Bibliei este atât de unic şi de măreţ. El realmente ne-a arătat cât de mult Îi pasă…

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi a fost arătată prin faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, pentru ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.22 „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”23

Dumnezeul Bibliei pretinde că este o Fiinţă perfectă şi sfântă. „Dumnezeu este lumină şi în El nu este întuneric deloc.”24 În acelaşi fel, El doreşte să aibă relaţii curate şi pure. De aceea Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru a deschide o cale prin care noi să devenim curaţi înaintea Lui. Iisus a trăit o viaţă perfectă din punct de vedere moral, iar apoi a fost bătut, torturat şi crucificat ca „plată” pentru toate lucrurile greşite pe care le-am spus, făcut sau gândit (numite „păcate”). Altfel spus, El a murit în locul nostru – „Pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El”25. „Noi toţi rătăceam ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea [păcatele] noastră a tuturor.”26

Lui Dumnezeu I-a păsat de noi suficient de mult, încât L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre în locul nostru. Aşa de mult a dorit Dumnezeu să ne cunoască. El a fost gată să facă tot ce era necesar… să se ocupe de păcatul nostru. Acum putem fi iertaţi pe deplin şi putem începe o relaţie cu Dumnezeu fără obstacole.

5: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu are toate lucrurile sub control

Toate lucrurile îngrozitoare din lume dovedesc că nu există niciun Dumnezeu bun şi atotputernic, nu-i aşa? Nu neapărat. Pentru un timp, chiar şi un Dumnezeu perfect ar putea permite lucruri rele ca parte a unui plan mai înalt. Dumnezeu ştie exact ce se întâmplă tot timpul şi ar putea permite, ca parte a planului Său suprem, ca doar anumite lucruri să aibă loc.

Acesta este Dumnezeul Bibliei. El pretinde că nimic nu are loc pe pământ fără ca El să aprobe. El este în totalitate suveran peste toate lucrurile. „Cine spune un lucru şi se întâmplă fără ca Dumnul să-l fi poruncit?”27 &bdquobdquo;Eu am vestit sfârşitul de la început şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit, zicând: Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi duce la îndeplinire toată voia Mea.”28 „Sfatul Domnului rămâne pe vecie, iar planurile inimii Lui, din generaţie în generaţie.”29 „Hotărârea Domnului se împlineşte.”30

Totuşi, acest lucru nu înseamnă că lui Dumnezeu Îi place tot ceea ce se întâmplă. De exemplu, Iisus i-a învăţat pe discipolii Săi cum să se roage; în acea rugăciune, una dintre afirmaţiile-cheie este aceasta: „Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ”31]. Voia morală a lui Dumnezeu este întotdeauna împlinită în cer, nu şi pe pământ. Cu toate că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile, Lui nu-I place tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Dar dintr-un motiv anume le permite să aibă loc (voia Sa permisivă), poate ca parte a libertăţii de alegere, pe care o avem ca fiinţe umane.

Dar Dumnezeul Bibliei are un plan şi nu se va odihni „până nu va împlini planurile inimii Lui”32. Care este acel plan? Scopul suprem al lui Dumnezeu este să locuiască împreună cu oamenii într-un climat cu totul diferit de ceea ce experimentăm în prezent. Dumnezeu spune despre această lume nouă următoarele: „Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii; El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui. Dumnezeu Însuşi va fi cu ei şi va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor; moartea nu va mai exista, nu va mai fi nici tristeţe, nici durere, nici plâns, pentru că lucrurile dintâi au trecut… Iată, Eu fac toate lucrurile noi”33.

6: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu dă sens şi un scop vieţii

Dacă te gândeşti la o sarcină sau un proiect important pe care l-ai încheiat, îţi aduci probabil aminte de sentimentul împlinirii pe care l-ai avut. Vrei ca întreaga ta viaţă să fie la fel? Să însemne ceva? Ar putea exista un Dumnezeu care să te fi creat cu un scop şi care te poate conduce să realizezi acel scop?

Da. Dumnezeul Bibliei este Acela. El promite că poate face ca vieţile noastre să aibă un sens şi un scop. Printr-o relaţie cu El, putem face „faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele”34. Putem influenţa în mod pozitiv vieţile altora. Putem deveni parte a acestui plan măreţ.

Dumnezeul Bibliei spune de asemenea că ne poate conduce paşii într-o relaţie permanentă cu El, astfel încât să putem face ceea ce-I place Lui şi ceea ce este spre binele nostru tot timpul. „Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.35 Asta nu înseamnă că viaţa devine nemaipomenită. Există încă boală, probleme şi eşecuri personale. Viaţa nu devine perfectă, dar devine mai frumoasă. Dumnezeu spune că beneficiile de a-L cunoaşte sunt „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”36.

7: Natura lui Dumnezeu – Dumnezeu oferă împlinire reală

Aşa cum doresc dragoste şi acceptare, cei mai mulţi dintre noi vor să găsească împlinire în viaţă. Se pare că există în noi ceva asemenea unei sete care tânjeşte să fie astâmpărată. Dar chiar dacă încercăm, această sete nu este satisfăcută de lucruri cum ar fi banii, posesiunile, romantismul sau chiar distracţia. De aceea, nu ar fi minunat să existe un Dumnezeu care să satisfacă acea „sete”, un Dumnezeu a cărui prezenţă aduce un nivel constant de satisfacţie vieţii noastre?

Dumnezeul Bibliei ne oferă cea mai mare împlinire posibilă. Iisus a spus: „Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă şi să o aibă din abundenţă37. El a mai spus: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cel care vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cel care crede în Mine nu va înseta niciodată”38. Deci, Dumnezeul Bibliei promite să împlinească acea dorinţă lăuntrică, pe care nimic altceva nu o satisface. (Probabil că El ne-a creat în aşa fel, încât aşa să stea lucrurile!)

Dumnezeul ideal

Conform Bibliei, există numai un singur Dumnezeu adevărat, numai un singur Creator al tuturor lucrurilor. Iar acel Dumnezeu este un Dumnezeu ideal. Nu ne putem dori un alt Dumnezeu şi chiar dacă ne-am dori, de ce am face-o? Dumnezeul adevărat este deja cel mai bun Dumnezeu posibil.

Acest articol a prezentat cum este Dumnezeul Bibliei într-un mod foarte sumar. Dacă doreşti să cercetezi acest lucru mai departe, poţi citi Evanghelia după Ioan din Biblie. Dacă eşti sincer şi dacă Dumnezeul Bibliei este real, nu ar fi normal ca El să ţi Se descopere? El spune: „Eu îi iubesc pe cei care Mă iubesc, iar cei care Mă caută Mă găsesc”39. „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide.”40

Dumnezeul adevărat este deja cel mai bun Dumnezeu posibil.

Te întrebi cum Îl poţi cunoaşte pe acest Dumnezeu ideal? Foarte simplu, a începe o relaţie cu Dumnezeu seamănă foarte mult cu căsătoria. Trebuie să iei o decizie deliberată de a intra în această relaţie. În acelaşi fel, o relaţie cu Dumnezeu începe atunci când Îi spui cu toată sinceritatea „Da, vreau să trăiesc cu Tine”.

Iisus Cristos a murit pentru păcatele noastre, dar a treia zi a înviat din morţi şi astăzi este viu. El ne dă o viaţă nouă dacă ne încredem în El pentru iertarea păcatelor noastre: „Voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică, iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă”41.

Dumnezeu nu are favoriţi. Toţi oamenii au fost creaţi după chipul Său. Astfel, familia Sa veşnică este descrisă ca „o mulţime mare, pe care nimeni nu poate să o numere, din orice neam, din orice seminţie, din orice popor şi de orice limbă”42. Niciun păcat din viaţa ta nu te poate împiedica să începi o relaţie cu El. El a rezolvat problema păcatului pe cruce acolo unde Iisus a fost crucificat. Acum tu trebuie să-ţi pui încrederea în moartea lui Iisus în locul tău indiferent de ce ai făcut în trecut.

Odată ce începi o relaţie cu Dumnezeu, aceasta este menită să dureze pentru veşnicie. Dar ea trebuie să fie o relaţie vie şi vitală şi în prezent, în această viaţă, trebuie să fie o relaţie care va creşte în timp. Ca orice relaţie, va avea urcuşurile şi coborâşurile ei, bucuriile şi durerile ei. Dar vei fi într-o relaţie cu Dumnezeul care te-a creat tocmai pentru aceasta (să-L cunoşti pe El).

Simţi că Dumnezeu bate la uşa inimii tale? Iisus a spus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide, voi intra la el”43. Dacă vrei să-L chemi pe Dumnezeu în viaţa ta chiar acum, îţi sugerăm o rugăciune pe care să o spui (deşi ceea ce este important nu sunt cuvintele exacte, ci sinceritatea inimii tale):

Doamne Dumnezeule, mărturisesc că sunt păcătos. Îţi mulţumesc că ai luat asupra Ta toate păcatele mele în persoana lui Iisus Cristos pe cruce. Vreau să primesc iertarea Ta şi să intru într-o relaţie cu Tine. Îţi cer să întri în viaţa mea ca Mântuitor şi Domn, pentru a fi Dumnezeul meu de astăzi înainte şi pentru a mă transforma în persoana pe care Tu o doreşti.

Dacă vrei să afli mai multe despre cum să ai o relaţie cu Dumnezeu, citeşte articolul Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu. Dacă ai luat această decizie de a intra în relaţie cu Dumnezeu, ne-ar plăcea să ştim acest lucru. Te rugăm, contactează-ne. De asemenea, trimite-ne un e-mail dacă ai întrebări legate de acest articol, dacă vrei să primeşti mai multe informaţii despre cum să-L cunoşti pe Dumnezeu sau dacă vrei să cunoşti şi alţi studenţi.

 Tocmai L-am chemat pe Iisus în viaţa mea (urmează câteva informaţii utile)…
 Poate vreau să-L chem pe Iisus în viaţa mea; vă rog, spuneţi-mi mai multe despre acest lucru…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Federal Bureau of Investigation statistics. (2) National Center for Health statistics. (3) National Center for Health statistics. (4) “Speaking Of: World Health,” Los Angeles Times, May 2, 1995, H2; citând “The World Health Report 1995, Bridging the Gaps.” (5) Los Angeles Times, December 15, 1992. (6) Isaia 45:12 (7) Isaia 46:9 (8) Apocalipsa 1:8 (9) Ioan 17:3 (10) Ioan 1:1, 14 (11) Evrei 1:3 (12) Coloseni 1:15 (13) Isaia 9:6 (14) Filipeni 2:8 (15) Coloseni 2:9 (16) Coloseni 1:16 (17) Ioan 14:9 (18) Ioan 12:45 (19) Ioan 10:30 (20) Evrei 4:15 (21) 1 Ioan 4:8, 16 (22) 1 Ioan 4:9-10 (23) Ioan 3:16 (24) 1 Ioan 1:5 (25) 2 Corinteni 5:21 (26) Isaia 53:6 (27) Plângerile lui Ieremia 3:37 (28) Isaia 46:10 (29) Psalmul 33:11 (30) Proverbe 19:21 (31) Matei 6:10 (32) Ieremia 23:20 (33) Apocalipsa 21:3-5 (34) Efeseni 2:10 (35) Proverbe 3:6 (36) Galateni 5:22-23 (37) Ioan 10:10 (38) Ioan 6:35 (39) Proverbe 8:17 (40) Matei 7:7 (41) Ioan 6:40 (42) Apocalipsa 7:9 (43) Apocalipsa 3:20


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook