×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Credință

Cum se poate explica Trinitatea?

Întrebare: „Ce îmi puteţi spune despre doctrina Trinităţii, a Sfintei Treimi?”

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Răspunsul nostru:  Trăim într-o lume tridimensională, unde toate obiectele au o anumită înălţime, lăţime şi grosime. Un om poate semăna cu altul, se poate comporta la fel ca altul sau poate avea o voce asemănătoare cu a altcuiva. Însă nu poate avea aceeaşi identitate ca altcineva. Este o altă persoană.

Însă Dumnezeu nu e nevoit să suporte limitările universului nostru tridimensional. El este duh şi este infinit mai complex decât noi.

De aceea este posibil ca Iisus, Fiul, să fie diferit de Tatăl şi, cu toate acestea, să fie la fel.

Biblia vorbeşte în mod clar despre Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt, însă totodată accentuează faptul că există un SINGUR Dumnezeu.

Dacă am exprima această realitate matematic, nu ar fi vorba de 1+1+1=3. Ci de 1x1x1=1. Dumnezeu este un Dumnezeu triunic.

De aici termenul: „Tri” înseamnă „trei”, iar „unitate” înseamnă „una”. Aşadar Tri+unitate = Trinitate. Acesta este un mod de a recunoaşte ce ne descoperă Biblia despre Dumnezeu, anume trei „Persoane” care împart aceeaşi esenţă a divinităţii. Au încercat unii să găsească ilustraţii pe înţelesul oamenilor pentru Trinitate, cum ar fi aceea că H20 poate fi apă, gheaţă şi abur (adică H2O sub diferite forme). O altă ilustraţie este cea a soarelui, care ne dă lumină, căldură şi radiaţii. Aşadar, trei aspecte distincte ale unuia şi aceluiaşi soare.

Este evident că nicio ilustraţie nu va fi perfectă.

Însă ce este clar este că de la bun început Îl vedem pe Dumnezeu ca fiind trinitar. Observă formele de plural „Nostru” şi „Noastră”, din Geneza 1:26: „Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ».”

Fără a fi o listă completă, iată alte versete care ne arată că Dumnezeu este o Trinitate:

 • „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn!”1
 • „Eu sunt Domnul şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu.”2
 • „Nu este decât un singur Dumnezeu.”3
 • „De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri S-a auzit un glas care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea».”4
 • „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”5
 • „Eu şi Tatăl una suntem.”6
 • „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.”7
 • „Şi cine Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”8
 • „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”9
 • „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.”10
 • „Îngerul i-a răspuns: «Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu».”11
 • [Iisus le-a zis ucenicilor] „Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” … „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.”12
 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
 Am o întrebare…
Facebook

Note de subsol: (1) Deut. 6:4 (2) Is. 45:5 (3) 1 Cor. 8:4 (4) Mat. 3:16-17 (5) Mat. 28:19 (6) Ioan 10:30 (7) Ioan 14:9 (8) Ioan 12:45 (9) Rom. 8:9 (10) Mat. 1:20 (11) Luca 1:35 (12) Ioan 14:16-17, 23


SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook